wz

Dolinayová Eugňia

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Júlia (I848) (jeho sestra) Bihary Alexej (I849) (jej partner) Gojdičová Vilma (I1012) (jeho matka) Gojdič Michal (I1001) (jej otec) Gojdič Ján (I1026) (jeho brat) Gojdič Ján (I1033) (jeho syn) Dolinayová Eugňia (I1034) (jeho partnerka)
Id: I1034
Rodné priezvisko: Dolinayová
Priezvisko: Dolinayová
Dátum vloženia do databázy: 15.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32