wz

Molčányi Mikuláš

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Michaličová
Anna

- detaily
* ?.?.1916

† ?.?.1998
 
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Kornélia Jozefína (I833) (jeho sestra) Hudáková Helena (I835) (jej dcéra) Gerbery Elemír (I836) (jej partner) Gerberyová Margita (I951) (jeho sestra) Michaličová Anna (I1053) (jej dcéra) Molčányi Mikuláš (I1056) (jej partner)
Id: I1056
Rodné priezvisko: Molčányi
Priezvisko: Molčányi
Dátum vloženia do databázy: 17.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32