wz

Delej Tomáš





 




 




 




 
               
         




 




 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Jaroslav (I31) (jej brat) Delejová Marta (I42) (jeho manželka) Delej Tomáš (I111) (jej otec)
Id: I111
Rodné priezvisko: Delej
Priezvisko: Delej
Dátum vloženia do databázy: 2.7.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32