wz

Klimeková Tereza

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I16) (jeho brat) Klimek Ján (I18) (jeho syn) Klimeková Tereza (I1187) (jeho dcéra)
Id: I1187
Rodné priezvisko: Klimeková
Priezvisko: Klimeková
Dátum vloženia do databázy: 5.4.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33