wz

Petrič Ján

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrác Juraj (I99) (jej brat) Pangrác Dušan (I129) (jeho syn) Pangrac Dušan (I131) (jeho syn) Petričová Gabriela (I1223) (jeho manželka) Petrič Ján (I1224) (jej otec)
Id: I1224
Rodné priezvisko: Petrič
Priezvisko: Petrič
Dátum vloženia do databázy: 5.8.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33