wz

Zušďnová Zuzana Benková

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Dušan (I10) (jeho brat) Klimeková Zuzana (I14) (jeho dcéra) Ondkanin Andrej (I15) (jej manžel) Zušďnová Zuzana Benková (I1234) (jeho matka)
Id: I1234
Rodné priezvisko: Zušďnová
Priezvisko: Zušďnová
Dátum vloženia do databázy: 17.8.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33