wz

Klimeková Anna

?
Mária
 
               
         
Klimek
Adam

* okolo 1813
  Mokroluh
† 3.1.1859
  Mokroluh 
           
        
   
       
Súrodenci:
Klimeková
Zuzana

* 19.3.1846
  Mokroluh
† 1.10.1847
 
Deti:
Bombová
Mária

* 27.2.1863

† 15.4.1868
 
Bomba
Adam

* 21.10.1866

† 5.10.1934
 
Id: I1403
Rodné priezvisko: Klimeková
Priezvisko: Klimeková
Dátum vloženia do databázy: 28.12.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33