wz

Pangrácová Mária

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrác Jozef (I100) (jej brat) Pangrácová Mária (I156) (jeho partnerka)
Id: I156
Rodné priezvisko: Pangrácová
Priezvisko: Pangrácová
Dátum vloženia do databázy: 9.1.2005
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32