wz

Sobeková Kamila

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrácová Katarína (I98) (jej sestra) Foľtová Anna (I262) (jej dcéra) Sobek Andrej (I490) (jej syn) Sobeková Kamila (I1675) (jeho dcéra)
Id: I1675
Rodné priezvisko: Sobeková
Priezvisko: Sobeková
Dátum vloženia do databázy: 29.1.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33