wz

Vantová Silvia

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrácová Katarína (I98) (jej sestra) Foľtová Anna (I262) (jej dcéra) Sobeková Katarína (I489) (jej dcéra) Vantová Silvia (I1679) (jej dcéra)
Id: I1679
Rodné priezvisko: Vantová
Priezvisko: Vantová
Dátum vloženia do databázy: 29.1.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33