wz

Superatová Silvia

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimek Ondrej (I147) (jeho brat) Klimek Jozef (I172) (jeho syn) Klimek Jozef (I1212) (jeho syn) Superatová Silvia (I1683) (jeho partnerka)
Id: I1683
Rodné priezvisko: Superatová
Priezvisko: Superatová
Dátum vloženia do databázy: 4.3.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33