wz

Klimeková Nikola

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimek Ondrej (I147) (jeho brat) Klimek Jozef (I172) (jeho syn) Klimek Jozef (I1212) (jeho syn) Klimeková Nikola (I1685) (jeho dcéra)
Id: I1685
Rodné priezvisko: Klimeková
Priezvisko: Klimeková
Fotografie:
Dátum vloženia do databázy: 4.3.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33