wz

Pangrácová Mária

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrác Juraj (I95) (jej otec) Pangrác Ján (I1457) (jeho otec) Pangrác Peter (I1459) (jeho otec) Pangrác Ondrej (I1584) (jeho brat) Pangrácová Anna (I1588) (jeho dcéra) Sztas Juraj (I1762) (jej manžel) Pangrácová Mária (I1764) (jeho matka)
Id: I1764
Rodné priezvisko: Pangrácová
Priezvisko: Pangrácová
Dátum vloženia do databázy: 22.4.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33