wz

Šiklová Lenka





 




 




 




 
               
         




 




 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Lakata Miroslav (I60) (jej otec) Lakata Peter (I180) (jeho otec) Lakata Jakub (I181) (jeho otec) Lakata Ján (I183) (jeho brat) Lakata Peter (I184) (jeho syn) Lakatová Anna (I1771) (jeho dcéra) Kocourek Karel (I1779) (jej syn) Šiklová Lenka (I1780) (jeho partnerka)
Id: I1780
Rodné priezvisko: Šiklová
Priezvisko: Šiklová
Dátum vloženia do databázy: 5.8.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33