wz

Lapčák Vladimír

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Sokolová Anna (I28) (jej matka) Sokol Juraj (I447) (jej brat) Sokol Jaroslav (I448) (jeho syn) Gulová Jana (I449) (jeho partnerka) Gulová Emília (I1817) (jej sestra) Lapčák Vladimír (I1818) (jej partner)
Id: I1818
Rodné priezvisko: Lapčák
Priezvisko: Lapčák
Dátum vloženia do databázy: 5.8.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33