wz

Banasová Jaroslava

Banas
Ján

* 15.6.1924
  Sveržov

 
 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimeková Dorota (I91) (jeho sestra) Banas Jozef (I250) (jej syn) Banasová Jaroslava (I2077) (jeho dcéra)
Id: I2077
Rodné priezvisko: Banasová
Priezvisko: Banasová
Dátum vloženia do databázy: 1.10.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33