wz

Davis Christopher John

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Lakata Miroslav (I60) (jej otec) Lakata Peter (I180) (jeho otec) Lakata Jakub (I181) (jeho otec) Lakata František (I207) (jeho brat) Lakata Elemír (I208) (jeho syn) Lakata Elmer K (I2094) (jeho syn) Lakata Diane F (I2117) (jeho dcéra) Davis Christopher John (I2118) (jej manžel)
Id: I2118
Rodné priezvisko: Davis
Priezvisko: Davis
Dátum vloženia do databázy: 22.1.2009
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33