wz

Smith Milton D

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Lakata Miroslav (I60) (jej otec) Lakata Peter (I180) (jeho otec) Lakata Jakub (I181) (jeho otec) Lakata František (I207) (jeho brat) Lakata Elemír (I208) (jeho syn) Lakata Elmer K (I2094) (jeho syn) Lakata Edward E (I2114) (jeho syn) Brown Cynthia (I2123) (jeho manželka) Smith Milton D (I2124) (jej otec)
Id: I2124
Rodné priezvisko: Smith
Priezvisko: Smith
Dátum vloženia do databázy: 22.1.2009
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33