wz

Edick Betty E

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Lakata Miroslav (I60) (jej otec) Lakata Peter (I180) (jeho otec) Lakata Jakub (I181) (jeho otec) Lakata František (I207) (jeho brat) Lakata Elemír (I208) (jeho syn) Lakata Elmer K (I2094) (jeho syn) Lakata Edward E (I2114) (jeho syn) Brown Cynthia (I2123) (jeho manželka) Edick Betty E (I2125) (jej matka)
Id: I2125
Rodné priezvisko: Edick
Priezvisko: Edick
Dátum vloženia do databázy: 22.1.2009
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:33