wz

Boleyn Ann

Boleyn
Geoffrey

* ?.?.1380
  Blickling, Norfolk, , England
† 25.3.1440
  Salle, Norfolk, , England 
Hoo
Thomas

* ?.?.1396
  Luton Hoo, Bedfordshire, , England
† 13.2.1455
  Luton Hoo, Bedfordshire, , England 
Wychingham
Elizabeth

* ?.?.1385
  St Faiths, Norfolk, , England
† ?.?.1451
  Hoo, Bedfordshire, , England 
               
         
Boleyn
Geoffrey

* ?.?.1406
  Blickling, Norfolk, , England
† ?.?.1462
  London, Middlesex, , England 
Hoo
Anne

* ?.?.1410
  Blickling, Norfolk, , England
† ?.?.1484
  Norwich, Norfolk, , England 
      ?.?.1425      
        
 
Boleyn
Ann

* ?.1.1440
  Blickling, Norfolk, , England
† ?.?.1510
  Baconthorpe, Norfolk, , England 
 
       
Súrodenci:
Deti:
Haydon
William

* ?.?.1405
  Lymston, Devon, , England
† ?.?.1471
  Lymston, Devon, , England 
Partneri:
Haydon
Henry

- detaily
* ?.?.1384
  Woodbury, Devon, , England
† ?.?.1475
  Woodbury, Devon, , England 
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Lakata Miroslav (I60) (jej otec) Lakata Peter (I180) (jeho otec) Lakata Jakub (I181) (jeho otec) Lakata František (I207) (jeho brat) Lakata Elemír (I208) (jeho syn) Lakata Neil Joseph (I2092) (jeho syn) Lakata Mark Thomas (I2096) (jeho syn) Downward Lisa Marie (I2233) (jeho partnerka) Downward, Jr. Franklin Homer (I2299) (jej otec) Downward Franklin Homer (I2255) (jeho otec) Martin Angela (I2211) (jeho matka) McGinnis Cora L (I2267) (jej matka) Clevenger Caroline (I2293) (jej matka) Clevenger Enos (I2284) (jej otec) Clevenger Asa (I2254) (jeho otec) Clevenger George (I2134) (jeho otec) Clevenger John (I2202) (jeho otec) Hadden Sarah (I2194) (jeho matka) Hayden Joseph (I2148) (jej otec) Hayden John (I2158) (jeho otec) Hayden Gideon (I2252) (jeho otec) Hayden Robert (I2133) (jeho otec) Hayden Thomas (I2136) (jeho otec) Hayden Thomas (I2281) (jeho otec) Hayden Richard (I2290) (jeho otec) Haydon Richard (I2227) (jeho otec) Haydon William (I2297) (jeho otec) Boleyn Ann (I2248) (jeho matka)
Id: I2248
Rodné priezvisko: Boleyn
Priezvisko: Boleyn
Narodenie: ?.1.1440, Blickling, Norfolk, , England
Úmrtie: ?.?.1510, Baconthorpe, Norfolk, , England
Dĺžka života: 70 rokov (25 732 dní)
Dátum vloženia do databázy: 25.1.2009
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:34