wz

Pangracová Anna





 




 




 




 
               
         




 




 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Banas
Ján

* 15.6.1924
  Sveržov

 
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimeková Dorota (I91) (jeho sestra) Banas Ján (I246) (jej manžel) Pangracová Anna (I249) (jeho matka)
Id: I249
Rodné priezvisko: Pangracová
Priezvisko: Banasová
Dátum vloženia do databázy: 1.7.2004
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32