wz

Sobek Andrej

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Sobek
Ján

* 19.4.1971

† 2.10.1996
 
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrácová Katarína (I98) (jej sestra) Foľtová Anna (I262) (jej dcéra) Sobek Andrej (I263) (jej partner)
Id: I263
Rodné priezvisko: Sobek
Priezvisko: Sobek
Dátum vloženia do databázy: 29.1.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32