wz

Rychvalský Jaroslav

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrácová Katarína (I98) (jej sestra) Foľtová Mária (I266) (jej dcéra) Rychvalský Jaroslav (I267) (jej partner)
Id: I267
Rodné priezvisko: Rychvalský
Priezvisko: Rychvalský
Dátum vloženia do databázy: 14.8.2004
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32