wz

Klimeková Mária

?
Mária
 
 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimek Ondrej (I87) (jeho otec) Klimek Ján (I256) (jeho otec) Klimek Ján (I560) (jeho otec) Klimeková Mária (I2666) (jeho sestra)
Id: I2666
Rodné priezvisko: Klimeková
Priezvisko: Klimeková
Fotografie:
Dátum vloženia do databázy: 3.7.2010
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:34