wz

Šuťaková Jana

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrác Adam (I101) (jej brat) Pangrác Ján (I293) (jeho syn) Šuťaková Jana (I294) (jeho partnerka)
Id: I294
Rodné priezvisko: Šuťaková
Priezvisko: Pangrácová
Dátum vloženia do databázy: 16.2.2009
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32