wz

Pangrácová Jana

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrác Adam (I101) (jej brat) Pangrác Ján (I293) (jeho syn) Pangrácová Jana (I296) (jeho dcéra)
Id: I296
Rodné priezvisko: Pangrácová
Priezvisko: Pangrácová
Dátum vloženia do databázy: 16.2.2009
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32