wz

? Sofia

 
 
               
         
?
?
 
           
        
 
?
Sofia
 
 
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Rothová Edita (I61) (jej matka) Roth František (I341) (jej otec) Rothová Alžbeta (I384) (jeho sestra) Schrenk Jozef (I388) (jej syn) Schrenková Alena (I2958) (jeho dcéra) ? Sofia (I2965) (jej dcéra)
Id: I2965
Rodné priezvisko: ?
Priezvisko: ?
Dátum vloženia do databázy: 15.11.2011
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:35