wz

Dudáš Andrej

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Rothová Edita (I61) (jej matka) Roth František (I341) (jej otec) Rothová Alžbeta (I384) (jeho sestra) Schrenk Rudolf (I387) (jej syn) Schrenková Lucia (I2976) (jeho dcéra) Dudáš Marek (I2985) (jej partner) Dudáš Andrej (I2987) (jeho otec)
Id: I2987
Rodné priezvisko: Dudáš
Priezvisko: Dudáš
Dátum vloženia do databázy: 15.11.2011
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:35