wz

Evin Milan

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimeková Zuzana (I94) (jeho sestra) Šimová Mária (I304) (jej dcéra) Evin Milan (I305) (jej partner)
Id: I305
Rodné priezvisko: Evin
Priezvisko: Evin
Dátum vloženia do databázy: 2.7.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32