wz

Ivanecký ?

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Rothová Edita (I61) (jej matka) Roth František (I341) (jej otec) Rothová Alžbeta (I384) (jeho sestra) Schrenk Gejza František (I385) (jej partner) Kirchnerová Etela (I2941) (jeho matka) Kirchner Július (I2956) (jej brat) Kirchner Valřia (I3052) (jeho dcéra) Ivanecký ? (I3055) (jej partner)
Id: I3055
Rodné priezvisko: Ivanecký
Priezvisko: Ivanecký
Dátum vloženia do databázy: 20.1.2012
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:35