wz

Hamplová Vanesa

head
Klimek
Dušan

* 8.1.1944
  Mokroluh
† 8.11.2007
  Bardejov 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Dušan (I10) (jeho brat) Klimeková Mária (I13) (jeho dcéra) Hamplová Vanesa (I3057) (jej dcéra)
Id: I3057
Rodné priezvisko: Hamplová
Priezvisko: Hamplová
Fotografie:
Dátum vloženia do databázy: 16.3.2012
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:35