wz

Székely Tibor

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Rothová Edita (I61) (jej matka) Roth František (I341) (jej otec) Roth Jozef (I376) (jeho brat) Rothová Anna (I379) (jeho dcéra) Székely Tibor (I380) (jej partner)
Id: I380
Rodné priezvisko: Székely
Priezvisko: Székely
Dátum vloženia do databázy: 3.9.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32