wz

Sobeková Anna

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrácová Anna (I97) (jej sestra) Benka Milan (I338) (jej syn) Foľtová Anna (I515) (jeho partnerka) Sobeková Anna (I516) (jej matka)
Id: I516
Rodné priezvisko: Sobeková
Priezvisko: Sobeková
Dátum vloženia do databázy: 17.8.2004
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32