wz

Benková Alexandra

               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrácová Anna (I97) (jej sestra) Benka Milan (I338) (jej syn) Benka Milan (I468) (jeho syn) Benková Alexandra (I520) (jeho dcéra)
Id: I520
Rodné priezvisko: Benková
Priezvisko: Benková
Dátum vloženia do databázy: 17.8.2004
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32