wz

Szobek Adam

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimek Ondrej (I87) (jeho otec) Szobeková Mária (I559) (jeho matka) Szobek Ján (I568) (jej otec) Szobek Adam (I570) (jeho otec)
Id: I570
Rodné priezvisko: Szobek
Priezvisko: Szobek
Dátum vloženia do databázy: 4.4.2011
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32