wz

Čičeri Timotej

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimek Adam (I89) (jeho brat) Klimek Andrej (I174) (jeho syn) Klimeková Jana (I500) (jeho dcéra) Čičeri Timotej (I589) (jej syn)
Id: I589
Rodné priezvisko: Čičeri
Priezvisko: Čičeri
Dátum vloženia do databázy: 3.4.2007
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32