wz

Vojtek Michal

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrácová Zuzka (I102) (jej sestra) Birošová Anna (I257) (jej dcéra) Paľová Jana (I685) (jej dcéra) Vojtek Michal (I687) (jej syn)
Id: I687
Rodné priezvisko: Vojtek
Priezvisko: Vojtek
Dátum vloženia do databázy: 29.5.2005
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32