wz

? Erika

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
 
?
Erika
 
 
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Pangracová Mária (I9) (jeho matka) Pangrácová Zuzka (I102) (jej sestra) Birošová Anna (I257) (jej dcéra) Paľa Luboš (I689) (jej syn) ? Erika (I690) (jeho partnerka)
Id: I690
Rodné priezvisko: ?
Priezvisko: ?
Dátum vloženia do databázy: 6.10.2005
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32