wz

Kraljikov Miroslav

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Klimek Milan (I3) (jeho otec) Klimek Ján (I8) (jeho otec) Klimek Juraj (I93) (jeho brat) Klimek Milan (I243) (jeho syn) Klimeková Slávka (I724) (jeho dcéra) Kraljikov Miroslav (I725) (jej partner)
Id: I725
Rodné priezvisko: Kraljikov
Priezvisko: Kraljikov
Dátum vloženia do databázy: 2.10.2005
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32