wz

Prusaková Magdalňa

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Sokolová Anna (I28) (jej matka) Sokol Juraj (I447) (jej brat) Sokol Valerij (I606) (jeho syn) Prusaková Magdalňa (I739) (jeho partnerka)
Id: I739
Rodné priezvisko: Prusaková
Priezvisko: Sokolová
Dátum vloženia do databázy: 16.10.2005
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32