wz

Dudinská Diana Anna

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Pavel (I320) (jeho brat) Dudinský Igor (I541) (jeho syn) Dudinská Diana Anna (I866) (jeho dcéra)
Id: I866
Rodné priezvisko: Dudinská
Priezvisko: Dudinská
Dátum vloženia do databázy: 13.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32