wz

Hilla Evan Michael

 
 
               
         
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinská Mária (I321) (jeho sestra) Balaščák Emil (I543) (jej syn) Balaščáková Janka (I890) (jeho dcéra) Vislocky Daniel (I891) (jej partner) Vislocky Pamela (I896) (jeho sestra) Hilla Evan Michael (I898) (jej syn)
Id: I898
Rodné priezvisko: Hilla
Priezvisko: Hilla
Dátum vloženia do databázy: 14.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32