wz

Gerberyová Anna

Gerbery
Ján

* ?.?.1790

† ?.?.1850
 
Pavlovičová
Júlia

* ?.?.1799

† ?.?.1863
 
 
 
               
         
Gerbery
Jozef

* ?.?.1828
  Sopkovce
† ?.?.1902
 
Dzubayová
Júlia

* ?.?.1830

† ?.?.1903
 
           
        
 
Gerberyová
Anna

* ?.?.1858

† ?.?.1927
 
 
       
Súrodenci:
Gerbery
Eduard

* ?.?.1855
  Svidník
† ?.?.1925
 
Gerberyová
Helena

* ?.?.1860

† ?.?.1929
 
Deti:
Gojdič
Kornel

* ?.?.1885
  Mikova
† ?.?.1941
 
Gojdič
Štefan

* ?.?.1887
  Ruské Pekľany
† ?.?.1968
 
head
GOJDIČ
PAVOL

* ?.?.1888
  Ruské Pekľany
† ?.?.1960
 
Gojdičová
Helena

* ?.?.1900

† ?.?.1968
 
Partneri:
Gojdič
Štefan

- detaily
* ?.?.1857
  Vyšný Orlík
† ?.?.1929
 
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Júlia (I848) (jeho sestra) Bihary Alexej (I849) (jej partner) Gojdičová Vilma (I1012) (jeho matka) Gojdič Michal (I1001) (jej otec) Gojdič Anton (I981) (jeho brat) Gojdič Štefan (I965) (jeho syn) Gerberyová Anna (I964) (jeho partnerka)
Id: I964
Rodné priezvisko: Gerberyová
Priezvisko: Gerberyová
Narodenie: ?.?.1858
Úmrtie: ?.?.1927
Dĺžka života: 69 rokov (25 201 dní)
Dátum vloženia do databázy: 15.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32