wz

Gojdičová Marta

Gojdič
Štefan

* ?.?.1857
  Vyšný Orlík
† ?.?.1929
 
Gerberyová
Anna

* ?.?.1858

† ?.?.1927
 
 
 
               
         
Gojdič
Kornel

* ?.?.1885
  Mikova
† ?.?.1941
 
Bardossyová
Etela

* ?.?.1893
  Torysky
† ?.?.1914
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Júlia (I848) (jeho sestra) Bihary Alexej (I849) (jej partner) Gojdičová Vilma (I1012) (jeho matka) Gojdič Michal (I1001) (jej otec) Gojdič Anton (I981) (jeho brat) Gojdič Štefan (I965) (jeho syn) Gojdič Kornel (I968) (jeho syn) Gojdičová Marta (I970) (jeho dcéra)
Id: I970
Rodné priezvisko: Gojdičová
Priezvisko: Gojdičová
Dátum vloženia do databázy: 15.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32