wz

Iľkovič ?





 




 




 




 
               
         




 




 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Júlia (I848) (jeho sestra) Bihary Alexej (I849) (jej partner) Gojdičová Vilma (I1012) (jeho matka) Gojdič Michal (I1001) (jej otec) Gojdič Anton (I981) (jeho brat) Gojdič Štefan (I965) (jeho syn) Gojdič Kornel (I968) (jeho syn) Gojdičová Marta (I970) (jeho dcéra) Iľkovič ? (I971) (jej partner)
Id: I971
Rodné priezvisko: Iľkovič
Priezvisko: Iľkovič
Dátum vloženia do databázy: 15.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32