wz

rev. Kelló Alexej

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
 
Kelló
Alexej

* ?.?.1893
  Pichne
† ?.?.1962
 
 
       
Súrodenci:
Partneri:
Gojdičová
Helena

- detaily
* ?.?.1900

† ?.?.1968
 
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Júlia (I848) (jeho sestra) Bihary Alexej (I849) (jej partner) Gojdičová Vilma (I1012) (jeho matka) Gojdič Michal (I1001) (jej otec) Gojdič Anton (I981) (jeho brat) Gojdič Štefan (I965) (jeho syn) Gojdičová Helena (I972) (jeho dcéra) Kelló Alexej (I973) (jej partner)
Id: I973
Rodné priezvisko: Kelló
Priezvisko: Kelló
Narodenie: ?.?.1893, Pichne
Úmrtie: ?.?.1962
Dĺžka života: 69 rokov (25 201 dní)
Dátum vloženia do databázy: 15.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32