wz

Kellóová Bernadeta

 
 
Gojdič
Štefan

* ?.?.1857
  Vyšný Orlík
† ?.?.1929
 
Gerberyová
Anna

* ?.?.1858

† ?.?.1927
 
               
         
Kelló
Alexej

* ?.?.1893
  Pichne
† ?.?.1962
 
Gojdičová
Helena

* ?.?.1900

† ?.?.1968
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Júlia (I848) (jeho sestra) Bihary Alexej (I849) (jej partner) Gojdičová Vilma (I1012) (jeho matka) Gojdič Michal (I1001) (jej otec) Gojdič Anton (I981) (jeho brat) Gojdič Štefan (I965) (jeho syn) Gojdičová Helena (I972) (jeho dcéra) Kellóová Bernadeta (I975) (jej dcéra)
Id: I975
Rodné priezvisko: Kellóová
Priezvisko: Kellóová
Dátum vloženia do databázy: 15.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32