wz

Vaškovičová Mária

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Partneri:
Gojdič
Štefan

- detaily
* ?.?.1887
  Ruské Pekľany
† ?.?.1968
 
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Júlia (I848) (jeho sestra) Bihary Alexej (I849) (jej partner) Gojdičová Vilma (I1012) (jeho matka) Gojdič Michal (I1001) (jej otec) Gojdič Anton (I981) (jeho brat) Gojdič Štefan (I965) (jeho syn) Gojdič Štefan (I976) (jeho syn) Vaškovičová Mária (I977) (jeho partnerka)
Id: I977
Rodné priezvisko: Vaškovičová
Priezvisko: Vaškovičová
Dátum vloženia do databázy: 15.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32