wz

Iľkovičová Oľga

 
 
 
 
               
         
 
 
           
        
   
       
Súrodenci:
Deti:
Partneri:
Gojdič
Ján

- detaily
* ?.?.1852
  Mikova
† ?.?.1932
 
Vzťah hlavnej a vybranej osoby: Lakatová Alexandra (I2) (hlavná osoba) Klimek Milan (I1) (jej manžel) Dudinská Anna (I4) (jeho matka) Dudinský Štefan (I27) (jej otec) Dudinský Teodor (I50) (jeho otec) Dudinská Júlia (I848) (jeho sestra) Bihary Alexej (I849) (jej partner) Gojdičová Vilma (I1012) (jeho matka) Gojdič Michal (I1001) (jej otec) Gojdič Anton (I981) (jeho brat) Gojdič Ján (I989) (jeho syn) Iľkovičová Oľga (I990) (jeho partnerka)
Id: I990
Rodné priezvisko: Iľkovičová
Priezvisko: Iľkovičová
Dátum vloženia do databázy: 15.3.2006
Dátum poslednej úpravy: 3.2.2013 15:02:32